Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Wieluniu  powstało w styczniu 1989 roku. ( Pierwsza nazwa to STWARZYSZENIE  CHORYCH  NA  CUKRZYCĘ ) Inicjatorką  powołania Koła w Wieluniu  była mgr .Czesława Lisek . Pierwsi członkowie Zarządu nowo powstałego Koła to; Prezes – Czesława Lisek , Zofia Adamowska ,Zygmunt Kokociński ,Ryszard Klaczyński  ,Jolanta Widera, Stanisław  Panaszek, Weronika Łyszczasz , Antoni Kasielski , Helena Wilk , Komisja Rewizyjna – Przewodnicząca pani Maria Lesiak. Po  rezygnacji z funkcji  prezesa – pani Czesławy Lisek prezesem został Wojciech Wieczorek który pełnił tę funkcję dwa lata. Po rezygnacji pana Wieczorka prezesem Samodzielnego Koła polskiego Stowarzyszenia Diabetyków został jego zastępca pan Ryszard Klaczyński który pełnił tę funkcję przez trzy kadencję  do 20 marca 2013 r

Po reformie samorządowej Samodzielne koło PSD przekształciło się w Koło Miejsko – Powiatowe w Wieluniu i pod tą nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Przy Zarządzie Miejsko- Powiatowym w Wieluniu działa również Komisja Rewizyjna . Na jej czele stał pan Florian Faryś a członkami byli panowie Edward Kostrzewa  i Włodzimierz Sawer.

 W dniu 06 . 11. 2002r.odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrane zostały nowe władze Zarządu Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu. Prezesem został ponownie wybrany pan Ryszard Klaczyński jego zastępcą pan Edward Nawrocki skarbnikiem pani Zofia Ochocka , sekretarzem pani Jolanta Widera. Natomiast członkami Zarządu pani Chwalimira Ladra , Stanisław Panaszek ,Tadeusz Cytarzyński , Marian Stępień. Powołana została Komisja Rewizyjna w skład której weszli panowie Edward Kostrzewa ,Włodzimierz Sawer , Mieczysław Derkacz . Jako delegaci Zarządu Miejsko – Powiatowego w Wieluniu na zjazd wojewódzki do Łodzi wybrani zostali Ryszard Klaczyński , Edward Nawrocki ,Zofia Ochocka i Stanisław Panaszek.