Dnia 09 kwietnia 2003r. zostało powołane Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Paszce .

 Prezesem Koła został wybrany pan Alojzy Modrok, koło jest w strukturach organizacyjnych Oddziału Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu 

 

W dniu 15.10.2003r. została zorganizowana wycieczka do Kalisza i Lichenia.  Dwa razy w roku organizowane  były spotkania edukacyjne. Prelekcje prowadzone były przez wybitnych specjalistów z dziedziny diabetologii.  Celem tych spotkań jest uświadomienie ludziom chorym i członkom ich rodzin czym jest cukrzyca i do jakich powikłań może doprowadzić gdy nie jest właściwie leczona .

W dniu 21.10.2003r.odbyła się uroczystość 15-lecia Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu, uroczystości udział wzięły władze samorządowe na czele ze Starostą Mieczysławem Łuczakiem oraz Burmistrzem panem Mieczysławem Majchrem Starosta   i Burmistrz wskazali na wielki wkład pracy włożony przez Stowarzyszenie w profilaktykę  zdrowotną mieszkańców Ziemi Wieluńskiej .Prezes Koła Ryszard Klaczyński został wyróżniony za wieloletnią pracę przez pana Starostę Mieczysława Łuczaka  pucharem.