W  dniu  07 maja 2012roku Oddział  Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w  Wieluniu zorganizował  spotkanie edukacyjne dla członków PSD  w  Wieluniu w  Sali  Konferencyjnej Urzędu Miasta  plac. Kazimierza  Wielkiego  2. Na spotkaniu był  Janusz  Antczak – Burmistrz  Wielunia  i  Starosta  Andrzej  Stępień . Prelekcję  wygłosiła  Marianna  Czchowska  Misiak  tematem  była  nefropatia  jako  jedno  z  powikłań cukrzycowych. Prezes Ryszard Klaczyński  przedstawił uczestnikom spotkania  sprawozdanie   finansowo-księgowe za  miniony  2011rok.

 

W  dniu 13 listopad  2012roku Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w Wieluniu  zorganizował   obchody Światowego  Dnia  Walki  z  Cukrzycą   w spotkaniu  uczestniczyli  Burmistrz  Wielunia  Janusz  Antczak  pani dr  Miśkiewicz  Krystyna oraz  pani  dr  Jolanta  Anek, która  wygłosiła  prelekcję    różne powikłania  przy  źle  leczonej cukrzycy. Prezes  Ryszard Klaczyński   podziękował  przybyłym  gościom  za zaszczycenie  swoją  obecnością   na spotkaniu  ludzi  chorych  na  cukrzycę . Na tym  zakończono spotkanie .