Natomiast  w dniu 04.02.2014r.      zarząd  PSD w Wieluniu  przeprowadza badanie  w  Gminie  Pątnów  w klasach  pierwszych  gimnazjalnych   tj. gimnazjum w Pątnowie, gimnazjum w Dzietrznikach, gimnazjum w Załęczu Małym .

Na  100 przebadanych  dzieci  w Gminie Pątnów jedno  dziecko  miało podwyższony   poziom  cukru, do domu otrzymało gleukometr  gratis i instrukcje  jak  postępować  dalej.

 

W dniu 18.02.2014r.  zarząd  PSD w Wieluniu  przeprowadza  badanie  w Gminie  Ostrówek  w klasach  pierwszych  gimnazjalnych  tj.  gimnazjum w Ostrówku .

Na  40  przebadanych  dzieci w  Gminie  Ostrówek  jedno  dziecko  miało  podwyższony  poziom  cukru , do  domu  też  otrzymało  gleukometr  gratis i  instrukcje  jak  postępować  dalej.

                                                                       

W dniu 01.04.2014r. Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu  zorganizował  spotkanie integracyjno-edukacyjne dla osób chorych na  cukrzycę. Szkolenie  odbyło  się  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Miasta  w Wieluniu  pl. Kazimierza Wielkiego 2. Tematem  wiodącym  spotkania  było nowoczesne  leczenie  cukrzycy .Głównym  prelegentem  była  pani  dr. Jolanta  Anek – diabetolog. W spotkaniu  również  uczestniczyła  dr. Krystyna  Miśkiewicz, oraz sekretarz  Miasta  Wielunia  pani  Magdalena  Majkowska   i  sekretarz   Starostwa  w Wieluniu  pan  Andrzej  Chowis .

Prezes Florian Faryś przedstawił  zebranym  sprawozdawczość  finansowo-księgową  za  miniony  2013rok  oraz  przedstawił  trudną sytuację  finansową  związaną z wynajmowanym  lokalem od Urzędu Miasta za który  jesteśmy  zmuszani  do  zapłaty  za  czynsz.  

                                                                  

Od  06.05.2014r.      POLSKIE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW  w  Wieluniu    posiada  nową  siedzibę  przy  SPÓŁDZIELCZYM  DOMU  KULTURY  w  Wieluniu  na  oś.  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 41

 

Nowe   pomieszczenie  posiadamy  dzięki  Zarządowi  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Wieluniu  panu  prezesowi - Robercie  Kaij  oraz  kierowniczce  Spółdzielczego  Domu  Kultury  pani - Ewie  Łuczak  za które  serdecznie  dziękujemy,  za  tak  szybką  pomoc  panu  Robertowi  i  pani  Ewie  w  imieniu  wszystkich  diabetyków  zarząd  PSD  w  Wieluniu  składa  serdeczne  podziękowanie .

 

Pełnienie  dyżurów  nie  zmieniło  się  we  wtorki  od  godz. 1000 -  1200  i  w czwartki  od  godz.  1600 -  1800

       

W  dniu 25  listopada 2014 roku  Oddział  Rejonowy  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w Wieluniu  zorganizował  obchody  Światowego Dnia  Walki  z Cukrzycą . W  spotkaniu  uczestniczyli  Pan  Starosta  pow.  Wieluńskiego  Andrzej  Stępień,  Pan  sekretarz  pow. Wieluńskiego Andrzej  Chowis ,  Pan  Burmistrz  Wielunia  Janusz  Antczak, , Pani  sekretarz  miasta  Wielunia  Magdalena  Majkowska , Panią  dr . Jolanta  Anek – Diabetolog ,  Pani dr . Krystyna  Miśkiewicz , Pan  Jerzy  Grzesiak – przedstawiciel  firmy  GMATE

( glukometry ) , Pani  Barbara  Strzępka  - przedstawiciel  firmy  ( budynie  i kiśle ), przedstawiciele  Kół  PSD  w  Pajęcznie , w  Praszce , w Skomlinie.

 

Pani  dr.  Jolanta  Anek  poprowadziła  prelekcję  na  temat  Neuropatia  Cukrzycowa  - powikłania  przy  cukrzycy.

 

Przedstawiciele  poszczególnych  firm  przedstawili  swoje  produkty , które  mogą  pomóc  w  naszej  chorobie.

 

Prezes  PSD w  Wieluniu  Florian  Faryś  w imieniu  zarządu  PSD  w Wieluniu  i  wszystkich  członków  Stowarzyszenia  złożył  na  ręce  prezesa  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Wieluniu  Roberta  Kaji  oraz  Ewy  Łuczak  kierowniczki  Domu  Kultury   przy  Spółdzielni Mieszkaniowej  w Wieluniu  za tak  szybką  pomoc  w  udostępnieniu  nam  nowego  pomieszczenia  dla  naszego  Stowarzyszenia  serdeczne  podziękowanie.

 

Zarząd  PSD  w  Wieluniu  składa  podziękowanie  Burmistrzowi  Wielunia  Januszowi  Antczakowi  za  umorzenie  długu  za  nie  zapłacony  czynsz.