W  dniu  16. 04. 2015 roku   Oddział  Rejonowy  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  zorganizował  spotkanie  integracyjno – edukacyjne  dla osób  chorych  na cukrzycę.  Szkolenie  odbyło  się  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Miasta  w  Wieluniu  pl.  Kazimierza  Wielkiego 2.

W  spotkaniu  wzięli  udział   starosta  pow.  Wieluńskiego  Pan   Andrzej  Stępień , sekretarz   pow.  Wieluńskiego  Pan  Andrzej  Chowis , Burmistrz  Wielunia  Pan  Paweł  Okrasa ,  Pani  dr.  Jolanta  Anek – diabetolog , która  wygłosiła  prelekcję  na  temat  Stopy  Cukrzycowej  i  jej  bolesne  powikłania .

 

Prezes  PSD w Wieluniu  przedstawił  zebranym  sprawozdanie  finansowo - księgowe  za rok  2014 .

   

                  W  dniu 03. 11.2015 roku  odbyło  się  zebranie

 sprawozdawczo – wyborcze   w  Oddziale  Rejonowego  Polskiego Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  na  którym  wybrano  nowe  władze   oddziału .

 Prezesem  został  ponownie  wybrany  Florian  Faryś  jego zastępcą  Bogdan  Szynczewski , sekretarzem  został  Jan  Widera ,  skarbnikiem  została  Jolanta  Drygała.

Członkami  Stowarzyszenia  zostali :     

   Piotr  Ostrowski , Karol  Wojciechowski , Krystyna  Gajdzińska , Teresa  Włodarczyk ,  Ryszard  Bokało .

 

Komisja  Rewizyjna  ukonstytuowała  się  następująco :

  Przewodniczący -  Marian  Arkadiusz  Rydz

  Sekretarz  - Alina  Dwornik

  Członek   -  Halina  Grobelczyk.                                    

 

Pani  dr .  Jolanta  Anek  wygłosiła  prelekcję  -  tematem  była  dieta , zapotrzebowanie  energetyczne,  wymienniki  węglowodanowe .