W  dniu  07.04.2016roku  Oddział  Rejonowy  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  organizuje  spotkanie  integracyjno – edukacyjne  na  którym   gościem  jest  Szef  Gabinetu Politycznego  przy  Ministrze  Zdrowia  Pan  Tomasz  Matynia . Pan  Tomasz  Matynia  jest  członkiem  naszego   stowarzyszenia   PSD  w  Wieluniu  przyjmował  Go  do  naszych  szeregów  były  prezes  Pan  Ryszard  Klaczyński .

Wywiad  z  Szefem  Gabinetu   Politycznego  Panem  Tomaszem  Matynią  przeprowadziła  redaktor  Radia  Ziemi  Wieluńskiej  Pani  Alina   Frejusz  , można  przeczytać  na  stronie  internetowej   radia  ZW.  >> TUTAJ<<

Wywiad  z  Szefem  Gabinetu  Politycznego  Panem  Tomaszem  Matynią  oraz  pobyt  na  spotkaniu  Diabetyków  przeprowadził   redaktor   TVK  w Wieluniu   Piotr  Zięba  zdjęcia wykonał  Krzysztof  Pietrzak. >>WYWIAD<<    >>ZDJĘCIA<<

Całe wywiady są  na  naszej stronie internetowej  psd.wielun.pl

Prelekcję  na temat  Stopy  Cukrzycowej  poprowadziła  Pani  dr . Jolanta  Anek.

 

            Prezes  PSD  w  Wieluniu   Florian  Faryś   przedstawił  sprawozdanie  finansowo -  księgowe  za  rok  2015.

 

W  dniu08.04.2016roku  na zaproszenie  Elżbiety  Stępień  dyrektora Szkoły  Podstawowej  w  skrzynnie  pow.  Wieluń  zarząd  PSD  w  Wieluniu  zorganizował  przesiewowe  badanie  poziomu we  krwi  dla całej szkoły  wraz  z  nauczycielami.

Po  badaniu dzieci  przedstawiły spektakl  na  temat  zdrowego  odżywiania.

Zdięcia  i  Video  z  tego  spotkania  sa  na  naszej  Galerii.

 
W  dniu  17.04.2016 roku  dr.  Cezary  Grabczak - okulista  w  CENTRUM  OKULISTYCZNYM   ROSA  ALBA   w   Wieluniu  ul.  Joanny Żubr 30  przeprowadził  bezpłatne  przesiewowe  badanie  wzroku .  Na  16-cie osób  przebadanych  z  naszego  Oddziału  PSD  w  Wieluniu  4-ry  osoby  dostały  skierowania  na  dodatkowe  badania  do  KLINIKI   OKULISTYCZNEJ  JASNE  BŁONIA  ul. Rojna  90  w  Łodzi.

Zdięcia z  tego  badania  są  na  naszej  Galerii.

  

W  dniu  15.05.2016 roku   na  zaproszenie  prezesa  Romana  Furmana   - STOWARZYSZENIA  ZIEMI  SKOMLIŃSKIEJ

oraz  GMINNEGO  OŚRODKA  KULTURY  i   SPORTU   w  Skomlinie  na  FESTYNIE  REKREACYJNYM   będziemy  przesiewowo  badać   poziom  cukru  we  krwi.  

 

W  dniu  10.06.2016 roku  zarząd  PSD  w  Wieluniu  organizuje  wyjazd  na  jubileuszową  XXV – tą  Ogólnopolską  Pielgrzymkę  Diabetyków  do  Częstochowy .

  Dnia  10.06. 2016r program przedstawia  się  następująco ;

      800   -zbiórka  i  rejestracja    

    1045   - uroczysty  przemarsz

    1050  – powitanie  pielgrzymów

    1100  - msza  św.

    1300 – edukacja diabetologiczna  w  sali  o. Kordeckiego

    1400 – droga  krzyżowa  

  Dnia  11.06.2016r  program  przedstawia  się  następująco ;

 W  AKADEMII  POLONIJNEJ  ul. Pułaskiego 4/6  Aula Główna Budynek A

    0900 – 1400 -  wystawa  firm farmaceutycznych  oraz  badania  profilaktyczne

   1000 – 1050  - uroczysta  gala z  okazji  35-lecja PSD

   1050 -  1110 - występ  artystyczny

   1110 -  1130  - wykład  inauguracyjny : „Wspaniałe, prawdziwe życie z pompą” 

                     - Dorota  Kośmicka  Gacke, producentka  telewizyjna

   1130 – 1150 – „Cukrzyca – nowoczesne  terapie –dr. Tomasz  Szczepanik,

            ordynator  oddziału  diabetologicznego  szpitala  w  Dąbrowie  Górniczej

   1150 -  1220  -  przerwa  kawowa

   1220 -  1240 – „ Eliksir  młodości – stare  marzenie  w  nowej  odsłonie – dr.

                            Maria  Klain

   1240 – 1300 – „Cukrzyca a narząd wzroku”  - prf.  dr. hab. n. med. Andrzej 

                             Stankiewicz

   1300 -  1400 -  pozostałe  wykłady

 

W  dniu 17.07. 2016 roku dr.  Cezary  Grabczak - okulista  w     CENTRUM  OKULISTYCZNYM  ROSA ALBA  Wieluń  ul. Joanny  Żubr  30  przeprowadził  przesiewowe  bezpłatnie  badanie  wzroku  na  16 osób przebadanych  cukrzyków  z  naszego  stowarzyszenia  4 osoby  dostały  skierowania  na  dodatkowe  badania  specjalistyczne  do  kliniki  okulistycznej  JASNE  BŁONIA  ul. Rojna 90  w  Łodzi. 

 

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

W Wieluniu

 

17 Listopada 2016 rokuna Światowy Dzień Walki z Cukrzycą do Wielunia przyjechali Wojewoda Łódzki Pan Zbigniew Rau, oraz Szef Biura Politycznego przy Ministrze Zdrowia  Pan Tomasz Matynia. Zaszczycili  nasze spotkanie  Starosta Pow. Wieluńskiego Pan Andrzej  Stępień, Pan Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Pan Sekretarz Pow. Wieluńskiego Andrzej Chowis,Pani Sekretarz MiastaMagdalenaMajkowska.Pan TomaszMatynia Dyrektor Biura przy  Ministrze  zdrowia  przedstawił dość obszernie informacje dotyczące nas chorych na cukrzycę, że powstał program do walki z stopą cukrzycową ,przedstawił listę leków darmowych dla seniorów. Między  innymi  będą refundowane leki doustne jak i też niektóre insuliny anologowe.

Pani dr . Jolanta Anek – diabetolog  poprowadziła prelekcję na temat kwasicy ketonowo cukrzycowej z bardzo szczególnym zainteresowaniem przez słuchaczy.

Pani dr . Jolanta Anek – diabetolog przedstawiła , że pacjentów w poradni diabetologicznej lawinowo przybywa,  około 1500 pacjentów jest zarejestrowanych , a kontrakt z NFZ od siedmiu lat jest ten sam. Poruszono także inne problemy służby zdrowia, wypełnianie papierów – dokumentacji w której toną m.in. lekarze rodzinni i diabetolodzy.

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau – powiedział że jest to gospodarska wizyta , i z ciekawości obywatelskiej rozwojem gospodarczym miasta Wielunia, oraz że jest bardzo mocno związany  z ziemią wieluńską przez korzenie rodzinne ze strony babci i mamy.

Na zakończenie spotkania w uroczystej atmosferze Wojewoda Łódzki  Pan Zbigniew Rauz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Pospolitej na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia , za działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia , odznaczył  Brązowym Krzyżem Zasługi  prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu Floriana Andrzeja Faryś .