W dniu 25.04.2019 roku na spotkaniu szkoleniowo – integracyjnym w Spółdzielczym Domu Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej os. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41 przybyli przedstawiciele Władz Powiatu Wieluńskiego i Miasta  Wielunia .

 Komisja Rewizyjna  przedstawiła wynik finansowy za 2018r.                                                                        

 Pani dr. Jolanta  Anek  przedstawiła prelekcję na temat prawidłowego żywienia przy cukrzycy.

Organizowany jest wyjazd do Częstochowy na XXVIII  Ogólnopolską Pielgrzymkę  Diabetyków w dniu 14.06.2019r.

 

W  dniu  11 maja zorganizowano  V Turniej  Charytatywny o Puchar Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu.

przy pomocy Klubu Radnych Sport Zdrowie Edukacja oraz Prezesa PSD w Wieluniu . Pieniądze zebrane zasilą Koło – Miejsko Powiatowe w Wieluniu przeznaczając na potrzeby Koła w Wieluniu, które są obwarowane zobowiązaniem  przeznaczenia  tylko  na  potrzeby  Koła  PSD w Wieluniu.  

 

Od 06 czerwca do 08 czerwca 2019 r. Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków organizuje Ogólnopolskie Dni Diabetyka w Wieluniu a zarazem obrady Zarządu Głównego na którym podjęto szereg Uchwał  oraz wręczono odznaczenia dla członków Oddziału Rejonowego PSD w Wieluniu  następującym osobom :

 

Lista  osób    odznaczonych

na XXX – lecie  PSD w Wieluniu

Na wniosek OR PSD w Wieluniu  odznaczeni zostali  przez

                            Kapitułę Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie - Pani dr. Diabetolog Jolanta Anek –   Lekarz  Roku  Kryształowy Koliber

 

                                       POŚMIERTNIE

-  Ryszard  Klaczyński-  (Teresa  Klaczyńska ) Złoty-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

Jolanta  Widera – ( Jan  Widera) - Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

- Stanisław Spaleniak  ( Zofia Spaleniak) –Srebrny  -  Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 

 - Adam  Skibka-Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Franciszek  Krystek-Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Zofia Ochocka – Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Halina  Grobelczyk –Złoty-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Alicja Karcz- Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Stanisław Gałkowski -Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Pani dr. Diabetolog Marianna Czechowska Misiak – Srebrny-Medal   Zwycięstwa Nad Cukrzycą 

             (Diabetolog)

 - Pani dr. Krystyna Miśkiewicz -Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą (dr. opiekunka osób 

               niepełnosprawnych )

 - Pan dr. Cezary  Grabczakokulista - Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Jan Widera –Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Teresa Włodarczyk –Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Janina Drosińska –Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Mieczysława Posmyk – Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Bogdan Niechcielski –Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Piotr Ostrowski – Srebrny -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Bronisław  Szynczewski-Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Arkadiusz Marian Rydz - Złota Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Krystyna Gajdzińska –ZłotaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Karol Wojciechowski - Złota Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Ryszard Bokało  -Złota Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Halina  Partyka - ZłotaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Poseł na Sejm RP- Paweł Rychlik -Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Wojewoda ŁódzkiZbigniew  Rau -  Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

- Marszałek   Woj. ŁódzkiegoGrzegorz Schreiber -  Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Starosta Pow. Wieluńskiego. – Marek Kieler -Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - V-ce  Starosta Powiatu Wieluńskiego -  Krzysztof Jacek  Dziuba-Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Sekretarz Pow. WieluńskiegoAndrzej  Chowis – Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Burmistrz Wielunia - Paweł  Okrasa -Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - V-ce Burmistrz WieluniaJoanna Skotnicka – Fiuk- Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Sekretarz Miasta WieluniaMagdalena Majkowska - Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Aktor – Gość Honorowy Ziemi Wieluńskiej – Leszek Benke - Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej –Jan Książek- Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Radio ZW – PrezesGabriel  Wyględacz - Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Redaktor TVK w WieluniuPiotr Zięba–Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD       

 - Wójt Gmin. Skomlin -Maras  Grzegorz-Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Przed.  Medyczny  Johnson & Johnson – Małgorzata  Królicka  -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Prezes Sport Zdrowie EdukacjaWojciech  Psuja-SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Zastępca Prezesa Sport Zdrowie Edukacja -  Grzegorz Kucharski -Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Prezes  Spółdzielni  Mieszkaniowej w WieluniuRobert  Kaja -Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Prezes  Spółdzielni Mieszkaniowej w PraszceJerzy  Gracz - Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Kier. Domu Kult. przy Spół.  Mieszkan.   Wieluń - Ewa  Łuczak - Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Opiekun strony internetowej PSD – Tomasz Sztuka- Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Mgr. Apteki  sponsor- Lembke – Rarok  Justyna -Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Marianna Kostrzewa-Pielęgniarka -  Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Jolanta Drygała-Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Alina Dwornik - SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Jerzy Ruszkowski-  Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Bernarda  Gajencka-  SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Krystyna Faryś-SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Daniel  Lis –SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Anna Sowa -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Ks. Julian Oleksy –Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD  ( KAPELAN  PSD  Skomlin )

 - Ks. Zbigniew  Bigaj -Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD ( Kapelan OR PSD w Wieluniu )

 - Jan  Borgul -Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Jan Wojciech  Hyłka-SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Piotr Hyłka –Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Jerzy Faryś –Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Tadeusz Gniła -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Jadwiga Kowałek -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Teresa  Kozica - SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Teresa Karbowiak- SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Zbigniew Ciężki- SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Grażyna  Caban- SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 -  Edward  Suchański -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Zofia  Świecak – Dziub -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 

MEDALE  OKOLICZNOŚCIOWE   DLA  ZARZĄDU   GŁÓWNEGO

Z OKAZJI   XXX – lecia  PSD  w  Wieluniu

Oraz pozostałych Gości uhonorowanych  przez

 Zarząd Oddziału  Rejonowego

 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

w Wieluniu

 

Pan   TOMASZ  MATYNIA    Dyrektor Centrum  Informatycznego

         w  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów                         

 

ZARZĄD  GŁÓWNY

             

ANDRZEJ BAUMAN                         Honorowy Prezes  PSD

ANNA ŚLIWIŃSKA                           Prezes Zarządu PSD

JANUSZ  PRZYTOCKI                     V-ce Prezes Zarządu

BARBARA TOMETCZAK                Sekretarz   Zarządu

JAN  KRUSZYŃSKI                          Skarbnik   Zarządu

TERESA  JASKÓŁA                         Członek    Zarządu

STANISŁAW  CHOWANIEC          Członek   Zarządu

TERESA  NIEMCZYK                     Członek   Zarządu

MAGDALENA CYKTOR                  Asystentka  Zarządu

IWONA  SAFIN - ŁUKASIEWICZ   Księgowa  Zarządu

 

                             ODDZIAŁY

                               

 1- ARKADIUSZ  WYJADŁOWSKI    Dolnośląski  Oddział  Wojewódzki                                       
 2- GABRIELA  TOMICKA         Kujawsko-Pomorski  Oddział Wojewódzki
 3- ŁUKASZ  WALCZYŃSKI        Lubelski  Oddział  Wojewódzki
 4- BOŻENA  GÓRCZYŃSKA        Łódzki  Oddział   Wojewódzki
 5- EWELINA  TOMECHNA         Opolski  Oddział  Wojewódzki
 6- JAN  KÓMOCH               Wielkopolski  Oddział  Wojewódzki
 7- EUGENIUSZ  TWOREK         Zachodniopomorski  Oddział  Wojewódzki
 8- MARIAN  PROCNER           Oddział  Rejonowy  Bielsko-Biała
 9- BOŻENA  CHORZĘPA          Oddział  Rejonowy  Kraków
10- ELŻBIETA  BIAŁĘSKA        Oddział  Rejonowy  Piła
11- JERZY   PIELECKI          Oddział  Rejonowy  Przemyśl
12- EDWARD  BALCEREK          Oddział  Rejonowy  Włocławek
13- MONIKA  KACZMAREK         Oddział  Rejonowy  Złotoryja
14- IWONA  SKRODZKA           Oddział  Rejonowy  Olsztyno 

GŁÓWNA  KOMISJA   REWIZYJNA

 


1- JANINA  PODGÓRSKA            Przewodnicząca
2- DANUTA  SZYMAŃSKA – KOSELA    Sekretarz

 

GŁÓWNY  SĄD  KOLEŻEŃSKI1- MIECZYSŁAW  JAKÓB       Członek
2- ANDRZEJ   TOMCZAK       Członek
                     
 

GOŚCIE

 1 - Pani mgr. MAGDALENA  GROBELNA
2 – Pani  dr. OFIA  PNIAKOWSKA
3 – Pani dr. n. med. Aleksandra Szymborska – Kajanek
4 - Pan mgr. Dariusz  Gałek
5 - Pan dr. inż. Włodzimierz Lewin
6 - Pan dr. n. biol. Andrzej  Kołakowski
7 – Pan mgr. Jerzy  Krukowski
8 - Redakcja TVK                     
9 - Redakcja Dziennika Łódzkiego   
10 - Redakcja Gazety Wieluniaka      
11 - Dyrekcja  Zespołu Szkół Nr.1 Wieluń     
12 – Kierownictwo Warsztatów Szkoły Gastronomicznej       
13 - Dyrekcja  I  Liceum Ogólnokształcącego im. T.  Kościuszki            
14 - Pana Edmunda  Farysia                                           
15 – Panią Agnieszkę  Bardzińską
16 – Pana  Macieja  Hermana
17 - Oddziału Miejsko – Powiatowego w Tomaszowie   Mazowieckim

 

ORAZ  DLA

Drużyny ORION – w Olewinie ( Która grała pod nazwą Gramy dla Diabetyków)
Drużyny FRANKOMAX  w   Wieluniu
Drużyny Policji Komendy Powiatowej w Wieluniu
Drużyny  Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
Drużyny  WIELTON  SA.
Drużyny  KORONA  CANDLES SA.
Drużyny Cesarz  Nieruchomości
Drużyny Radni Powiatu Wieluńskieg

 

       W dniu  25 czerwca  2019 Zarząd Oddziału Rejonowego PSD w Wieluniu organizuje Walne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Obecność delegatów na zebraniu jest obowiązkowa w celu wyboru nowych Władz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w Wieluniu. Ze względu na słabą frekwencję członków Walne zebranie Sprawozdawczo – wyborcze przełożono na wrzesień 2019 r.   po przerwie wakacyjnej zapraszamy wszystkich chorych na cukrzycę na nasze spotkania edukacyjne  PSD w Wieluniu                         oraz do naszej siedziby na os. Wyszyńskiego 41  we wtorki od 1000 – 1200           i   czwartki od 1600 - 1800  już  z nowym  zarządem.  

 

19.09.2019r.
 

PROTOKÓŁ z:
1.    Zebrania delegatów na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym rejonu wieluńskiego PSD
2.    Zebrania sprawozdawczo – wyborczego delegatów Koła Miejsko – Powiatowego w Wieluniu

Na początku Prezes Florian Faryś przywitał delegatów i zaproszonych gości w/osobach:
1.    Mgr Danuta Drutowska – Dyrektor PCPR w Wieluniu
2.    Dr Krystyna Miśkiewicz – Dyrektor Przychodni NFZ
3.    Przedstawiciele Mediów: TVK Wieluń i Radio Ziemi Wieluńskiej

 

W dalszej części podziękował Staroście i Burmistrzowi za wsparcie finansowe i pomoc w zorganizowaniu Ogólnopolskiego Dnia Diabetyka w Wieluniu. Prezes podziękował również ustępującemu Zarządowi. Następnie nastąpiło otwarcie zebrania i wybór:
1.    Przewodniczącego zebrania: Florian Faryś
2.    Protokolant zebrania: Ryszard Bokało


W dalszej części jednogłośnie przyjęto Porządek i Regulamin Zebrania. Powołano Komisję mandatowo – wyborczą oraz Komisję uchwał i wniosków w składzie:
Przewodniczący: Ryszard Szczygieł
Członek: Jan Borgul
Członek: Kazimierz Szymczewski
Komisja stwierdziła prawomocność zebrania.
Prezes Florian Faryś przedstawił Referat Sprawozdawczo – Wyborczy ustępującego Zarządu, następnie Pani Alina Dwornik – członek Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, nad którym odbyło się głosowanie. Jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.


W dalszej części odbyło się głosowanie nad wnioskami:
1.    Rozwiązanie struktur koła PSD w Pajęcznie
2.    Rozwiązanie struktur Oddziału Rejonowego PSD w Wieluniu
3.    Pozostawienie struktur Koła Miejsko – Powiatowego w Wieluniu


Wnioski zostały zaaprobowane jednogłośnie.
Dokonano wyboru delegata z Rejonu PSD w Wieluniu na Zjazd i Wybór nowego Zarządu Głównego PSD w Warszawie. Jednogłośnie wybrano na delegata Ryszarda Bokało.
W ramach dyskusji Wiceprezes Rejonu PSD w Wieluniu Ryszard Bokało udzielił informację na temat turnusów rehabilitacyjnych w 2020 r. nad morzem oraz na Ukrainie.
Następnie zabrał głos Prezes PSD Rejonu Sieradz, który pozytywnie ocenił pracę Rejonu PSD w Wieluniu oraz współpracę w przeszłości, udzielił również informacji o planach pracy PSD w Polsce, a także o czekających wyborach w ZG PSD w Warszawie. Panu Florianowi Farysiowi przyznano tytuł Prezesa Honorowego.
W dalszej części odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Miejsko- Powiatowego PSD w Wieluniu. Podjęto jednogłośnie uchwałę o przystąpieniu Koła Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu do Rejonu PSD w Sieradzu.
Przystąpiono do zgłoszenia i rejestracji kandydatów. Kandydatami do Zarządu zostały nw. osoby: Ryszard Bokało, Barbara Wolska – nieobecna, załączono pełnomocnictwo do kandydowania, Jan Widera, Antoni Patyk, Halina Gniła, Teresa Włodarczyk, Jan Borgul.
Na członków Komisji Rewizyjnej wpłynęły następujące kandydatury: Alina Dwornik, Wanda Piotrowska, Kazimierz Szymczewski.
Na delegatów na Zebranie i Wybory w Rejonie PSD w Sieradzu zgłoszono nw. osoby: Ryszard Bokało, Jan Widera, Alina Dwornik, Teresa Włodarczyk – delegat rezerwowy. Następnie odbyło się głosowanie nad kandydatami.
Wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.

Następnie wybrane osoby udały się do innej sali w celu ukonstytuowania się.

Powołano Zarząd Koła Miejsko – Powiatowego w Wieluniu w składzie:
Ryszard Bokało – Prezes
Barbara Wolska – Sekretarz
Jan Widera – Skarbnik
Antoni Patyk – Członek Prezydium
Halina Gniła – Członek Prezydium
Teresa Włodarczyk – Członek
Jan Borgul – Członek

Komisja Rewizyjna:
Alina Dwornik – Przewodnicząca
Wanda Piotrowska – Sekretarz
Kazimierz Szymczewski – Członek

Delegatami na Zebranie Rejonu zostali:
1.    Ryszard Bokało
2.    Jan Widera
3.    Alina Dwornik
4.    Teresa Włodarczyk – delegat rezerwowy.

W zebraniu wzięło udział 47 członków.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
W załączeniu lista obecności i pełnomocnictwo Pani Barbary Wolskiej.