Dnia 12 kwietnia 2004r odbyło się kolejne szkolenie dla wieluńskich diabetyków, którego tematem było leczenie cukrzycy przy pomocy pomp insulinowych oraz celowość monitoringu glikemii.

W związku z Ogólnopolską Kampanią Walki z Cukrzycą Zarząd Koła PSD w Wieluniu podjął decyzję o przystąpieniu od dnia 01września 2004r.do uczestnictwa w kampanii i bezpłatnym wykonywaniu badań poziomu cukru we krwi, którego celem jest wczesne wykrycie cukrzycy i podjęcie leczenia. 

W dniu 27.10.2004r.odbyły się w Wieluniu obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą tematem wiodącym było prawidłowe żywienie w leczeniu cukrzycy ,prelekcję wygłosiła mgr. Jolanta Krzyżanowska z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Prezes Klaczyński uhonorował pamiątkowymi statuetkami przedstawicieli firm jak Haldex, Abbot,Novo Nordisk i Roche które od wielu lat wspomagały Stowarzyszenie w jego działalności.  Tematem kolejnego szkolenia które odbyło się 20.04.2005r.były powikłania naczyniowe w cukrzycy o których mówił pan dr. Janusz Patryn.