Dnia 07 maja 2009r odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze  w Oddziale  Rejonowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu na którym wybrano nowe władze  oddziału . Prezesem został wybrany  ponownie  Ryszard Klaczyński jego zastępcą Edward Nawrocki  skarbnikiem Zofia Ochocka sekretarzem Alina Polak. Członkami Zarządu zostali Jolanta Widera, Krystyna Gajdzińska, Wacława Malag, Teresa Włodarczyk, Karol Wojciechowski. Komisja Rewizyjna Kostrzewa Edward-Przewodniczący, Derkacz Mieczysław W-ce – Przewodiczący , Płuciennik Zbigniew – Sekretarz. Sąd Koleżeński   Faryś Florian – Przewodniczący , Dwornik Alina – Sekretarz , Kokot Stanisław – Członek.  Delegatem na Zjazd Krajowy w Bydgoszczy został jednogłośnie wybrany Ryszard Klaczynski –Prezes PSD w Wieluniu. 

Prezes Ryszard Klaczyński poinformował zebranych o zadaniach jakie przyjął Zarząd na nową kadencję.Kończąc swoje wystąpienie prezes podziękował delegatom za zaufanie obiecując że nikt nie może odejść ze Stowarzyszenia nie uzyskując pomocy.