W dniu 21 kwietnia 2010r. Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu zorganizował spotkanie integracyjno-edukacyjne dla osób chorych na cukrzycę . Szkolenie  odbyło  się w Sali  Konferencyjnej  Urzędu Miasta w Wieluniu plac Kazimierza Wielkiego  2. Tematem wiodącym spotkania była cukrzyca i jej powikłania oraz racjonalne żywienie w leczeniu cukrzycy. Głównym prelegentem była pani dr.  Jolanta  Anek – diabetolog. W spotkaniu również  uczestniczyły dr  Marianna Czchowska Misiak oraz dr Krystyna Miśkiewicz. Prezes Ryszard Klaczyński przedstawił zebranym sprawozdawczość finansowo-księgową za miniony 2009rok. Prezes Ryszard Klaczyński poinformował zebranych że tegoroczne Centralne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą odbędą się w tym roku w Częstochowie i połączone będą z pielgrzymką diabetyków.

 

W dniu 27.10. 2010 roku odbyły się w Wieluniu obchody Światowego  Dnia  Walki  z Cukrzycą .   Wiodącym tematem  było  prawidłowe  żywienie  w leczeniu cukrzycy. Prezes Ryszard Klaczyński przedstawił informacje dotyczącą możliwości otrzymania dotacji z Unii Europejskiej na założenie Ośrodka Szkolenia Internetowego w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym .  Program   polegałby  na  wyposażeniu  Oddziałów  i  Kół  PSD  w  sprzęt   komputerowy  i  podłączenie  do  sieci  internetowej.  Połączenie takie jest opłacane ze środków Unijnych   przez  trzy  lata,  a  po  tym  okresie  nternet  trzeba  samemu sobie opłacać, natomiast  sprzęt  pozostawiony  jest  do  dyspozycji  Oddziału .