W dniu 27 kwietnia 2011roku Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu  zorganizował    spotkanie integracyjno – edukacyjne  dla osób chorych  na  cukrzycę  szkolenie odbyło  się w Sali Konferencyjnej  Urzędu  Miasta w Wieluniu  plac  Kazimierza  Wielkiego   2    Prelekcję  na  temat  cukrzycy  i  iniekcji   insuliny  wygłosiła  pani dr  Jolanta Anek.  Prezes  Ryszard Klaczyński  przedstawił  zebranym  sprawozdanie  finansowo-księgowe   za  miniony 2010rok.