W skład zarządu Koła Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu, wybranego w dniu 19.09.2019 wchodzą n/w osoby:

 

1. Ryszard BOKAŁO - Prezes

2. Barbara WOLSKA - Sekretarz

3. Jan WIDERA - Skarbnik

4. Antoni PATYK - Członek Prezydium

4. Halina GNIŁA - Członek Prezydium

6. Teresa WŁODARCZYK - Członek

7.Jan BORGUL - Członek