Podstawowym celem jaki przyjął sobie Zarząd Koła Miejsko - Powiatowego PSD w Wieluniu jest pomoc merytoryczna związana z leczeniem cukrzycy, oraz szeroko rozumiana edukacja. Jak również opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji, pracodawców, szkół i uczelni. Dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej. Prowadzone są dwa razy w roku szkolenia przy udziale wybitnych specjalistów z dziedziny - diabetologii, przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędu Skarbowego.

Odwiedzając nas w trakcie dyżuru można wykonać sobie pomiar glikemii i ciśnienia tętniczego oraz uzyskać merytoryczną pomoc dotyczącą cukrzycy w szerokim rozumieniu tego problemu. Posiadamy bank glukometrów które wypożyczamy naszym członkom bezpłatnie do domu. W naszych zasobach mamy kilka kaset wideo oraz wiele literatury fachowej z której każdy może skorzystać.

Dnia 9 kwietnia 2003 roku zostało powołane Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Praszce. Prezesem Koła został wybrany pan Alojzy Modrok, koło jest w strukturach organizacyjnych Oddziału Miejsko - Powiatowego PSD w Wieluniu. W dniu 15.10.2003r została zorganizowana wycieczka krajoznawczo - turystyczna do Kalisza i Lichenia. Koszt realizacji wycieczki w 60% jest to kwota 1185,00 zł został pokryty z środków PEFRON. W związku z Ogólnopolską Kampanią Walki z Cukrzycą Zarząd Koła PSD w Wieluniu podjął decyzję o przystąpieniu od dnia 01.09.2004r do uczestnictwa w kampanii i bezpłatnym wykonywaniu badań poziomu cukru we krwi, którego celem jest wczesne wykrycie cukrzycy i podjęcie leczenia. Badania będą wykonywane dzięki wsparciu głównego sponsora MediSense w godzinach otwarcia Stowarzyszenia. W dniu 06.07.2005r zostaje powołane Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łyskorni. Prezesem Koła został wybrany pan Zygmunt Nowak, koło jest kolejnym ogniwem w strukturach organizacyjnych Oddziału Miejsko-Powiatowego PSD w Wieluniu. Dnia 7 lipca 2008 roku zostało założone kolejne Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Pajęcznie. Prezesem został wybrany pan Karol Wojciechowski koło ma status Koła Miejsko-Powiatowego i pozostaje w strukturach organizacyjnych Oddziału Miejsko - Powiatowego w Wieluniu. W dniu 22 października odbyła się uroczystość obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą połączona z obchodami XX - lecia istnienia Koła PSD na Ziemi Wieluńskiej. W uroczystości wzięły udział władze samorządowe z panem Starostom Andrzejem Stępniem na czele. Spotkanie miło charakter integracyjno-edukacyjny, tematem wiodącym była nefropatia jako jedno z powikłań źle leczonej cukrzycy. Prelekcję wygłosił dr Adam Pełka nefrolog szef wieluńskiej stacji dializ. W dniu 07 lipca 2008 roku zostaje powołane z inicjatywy prezesa Ryszarda Klaczyńskiego Koło Miejsko-Powiatowe PSD w Pajęcznie. Prezesem Koła w Pajęcznie zostaje Karol Wojciechowski.

Na początku września 2008 roku na wniosek Zarządu Oddziału Miejsko Powiatowego PSD w Wieluniu Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy powołuje Oddział Rejonowy PSD w Wieluniu w skład którego wchodzą koła w Wieluniu, Łyskorni, Praszce i Pajęcznie. Dnia 07 maja 2009 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Rejonowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu na którym wybrano nowe władze oddziału. Prezesem został wybrany ponownie Ryszard Klaczyński jego zastępcą Edward Nawrocki, skarbnikiem Zofia Ochocka, sekretarzem Alina Polak. Członkami zarządu zostali wybrani: Jolanta Widera, Krystyna Gajdzińska, Wacława Maląg, Teresa Włodarczyk,Karol Wojciechowski. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nas w trakcie dyżurów w pomieszczeniach naszego Stowarzyszenia we wtorek od godz. 10 - 12 i czwartek od godz. 16 - 18. Zapraszamy na regularnie organizowane szkolenia dotyczące leczenia cukrzycy i jej powikłań oraz racjonalnego żywienia. Zapewniamy że nikt nie zostanie zostawiony bez udzielenia pomocy.